شماره تماس: 021-66903810-11

شرکت فراسرد

ghaza bg

کیترینگ و فروشگاه های زنجیره ای

کیترینگ و فروشگاه های زنجیره ای

tahviye bg

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

11

صنایع غذایی

صنایع غذایی

daru bg

دارویی و شیمیایی

دارویی و شیمیایی متن کوتاه درباره صنایع دارویی و شیمیایی

gaz bg

نفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمی

omran bg

عمران و شهرسازی

عمران و شهرسازی

خروجی کارخانه یخسازی

کارخانجات یخسازی

کارخانجات یخسازی

محصولات

مشتریان فراسرد

همکاری با برندهای معتبر

مقالات