شماره تماس: 021-66903810-11

» تابلو برق سردخانه

5/5 - (1 امتیاز)
کنترل اصلی تمامی سردخانه ها توسط تابلو برق صورت می گیرد. بنابراین طراحی دقیق بر حسب دما و نوع کاربری از الزامات این بخش می باشد. از این رو استفاده از مواد و تجهیزات با کیفیت چه در سلول و چه در بخش کنترل آلات از مولفه های اصلی تولید تابلو برق فراسرد تلقی می گردد.
نمایش بیشتر

کنترل اصلی تمامی سردخانه ها توسط تابلو برق صورت می گیرد. بنابراین طراحی دقیق بر حسب دما و نوع کاربری از الزامات این بخش می باشد. از این رو استفاده از مواد و تجهیزات با کیفیت چه در سلول و چه در بخش کنترل آلات از مولفه های اصلی تولید تابلو برق فراسرد تلقی می گردد.
کنترل اتوماتیک با استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و برنامه ریزی درست جهت بهره برداری از سردخانه ها ضامن بهره وری مناسب، مدیریت انرژی و تضمین کیفیت می باشد.

فروش لوازم جانبی سردخانه